Apie musRENGINIAIKONSULTACIJOSKontaktai
Džong Juan čigongas, I pakopa
Ir 1000 mylių kelionė prasideda nuo pirmojo žingsnio. Ši senovės kinų kūno, sielos ir dvasios stiprinimo sistema - nepaprastai paprasta ir neįtikėtinai efektyvi. Ženk žingsnį į naują gyvenimo kokybę!

Sąmoningumui

Kaltas, kad kvėpuoji, arba racionali ir neurotinė kaltė: kaip atskirti ir ką daryti?
Kas yra kaltė? Visi esame ją patyrę ir periodiškai jaučiame. Būna ir tokių, kurie jaučiasi kalti, kad gyvena, ir tokių, kurie nejaučia kaltės visiškai (specialiai jiems paskutinė pastraipa bus ypatingai aktuali). Kaip bebūtų, kaltė - tai vienas iš nemaloniausių ir labiausiai kankinančių pojūčių, kai stengiamės į ją nežiūrėti ir jos vengti, ir labai teigiamas signalas, leidžiantis gyventi santarvėje su savimi ir aplinkiniais, kai žiūrime į ją sąmoningai.


Tačiau tam pirmiausia turime išsiaiškinti, kas yra kaltė apskritai, ką ir kada ji duoda ir ką atima. Ir nors pati esu praėjusi šiuo klausimu ir ugnį ir vandenį, šiandien atradau puikų straipsnį, kuriuo noriu pasidalinti. Tad – žodis profesionaliam psichologui: glaustai, koncentruotai ir be didesnių stilistinių išrantymų, tačiau taikliai ir efektyviai. Gero skaitymo!

Audra, sakubona.lt

 

Kaltė ir jos funkcija 

 

Kaltė – tai jausmas, kuris kyla kaip atsakomoji žmogaus reakcija į tam tikrus jo veiksmus, prieštaraujančius jo paties prisiimtoms asmeninėms arba visuomeninėms vertybėms.

Jei gėda yra būties nesėkmė, kaltė rodo nesėkmę veiksmų lygmeny.

 

Kaltė turi ir teigiamų funkcijų – jaučiu kaltę kaip meluoju, ir tai leidžia man tapti doresniu ir pajusti sau pagarbą.


Kaltę galima išpirkti - kompensuoti padarytą žalą arba atsiprašyti.

 

Dvi medalio pusės: racionalioji ir iracionalioji (neurotinė) kaltė

 

Racionalioji kaltė siunčia signalus, kad žmogus privalo pakeisti savo elgesį. Ji sako: „tu padarei nuodėmę“. Racionalusis kaltės jausmas padeda žmogui ištaisyti padarytas klaidas, elgtis moraliai, rodyti iniciatyvą.


Racionalusis kaltės jausmas žmogui nurodo, kurioje vietoje jis pamynė savo vertybinius orientyrus. Todėl labai svarbu reguliariai peržiūrėti savo vertybes.

Iracionalioji kaltė veikia priešingai. Ji slopina ir spaudžia žmogų neapibrėžtais kaltinimais, kurie niekaip nesusiję su jo dabartiniu elgesiu.


Iracionaliosios kaltės tikslas – tiesiog nubausti savo auką ir užkirsti kelią bet kokioms agresijos apraiškoms. Tuo tarpu racionalioji kaltė skatina atkurti pusiausvyrą tarp individo ir visuomenės.

 

Iracionalioji (neurotinė) kaltė – iš vaikystės

Pavyzdys: Klientė pasakoja apie savo santykius su tėvu – nuo vaikystės. Tėvas mušdavęs ją, seserį, motiną, pastoviai turėjo meilužių, kurios grasino klientei, turėjo nesantuokinių vaikų. Žemino ją ir motiną, įteiginėdamas, kad jos yra nieko vertos ir be jo niekam nereikalingos ir numirsiančios. Pasak klientės, tėvas ja nesidomi, yra abejingas, šaltas, visi jos bandymai aiškintis santykius yra arba ignoruojami, arba grubiai nutraukiami. Tėvas uždirba didelius pinigus, tačiau klientei jų neduoda. Visada teigia, kad šeimoje liko tik dėl judviejų su seseria.

Dabartinė situacija: tėvas periodiškai skambina klientei ir pasakoja apie savo gyvenimą, kiek daug jis uždirba, kaip jam visi įgryso. Kalboje gausu keiksmažodžių, pertraukinėjimų, isterijos. Klientė sako, kad tų pokalbų metu tėvas ja nesidomi. Kai ji bando kalbėti apie santykius, tėvas meta ragelį. Tokie pokalbiai jai nepakeliami.


Klausiu: „Kodėl kenti? Kodėl nenutrauki pokalbio?“
Atsako: „Kaltė. Tėvas. Su tėvu taip negalima.“ (Prisiima pamazgų kibiro vaidmenį, nes jei tėvas kaups savyje negatyvą, turės problemų su sveikata. Už kaltės stovi baimė prarasti tėvą.)
Klausiu: „Kaip tu jį galėtum prarasti?“
Atsako: „Jis nustos su manimi bendrauti“.


Esamas bendravimas klientės netenkina. Tačiau ji tikisi, kad jai vis dėlto kada nors pavyks parodyti tėvui, kaip jai reikia šilumos ir saugumo.
Net mintis apie agresijos parodymą atsakant į nepagarbų tėvo elgesį ir ribų nustatymą klientei sukelia kaltės jausmą.

Tokia pat kaltė ir prieš motiną. Įsitikinimas: „jei aš nebūsiu jos gyvenimo centras, ji liks viena“. Motina vaikystėje kaltino, kad jei jos būtų buvusios geros, tėvas neieškotų meilužių.

 

Dažnas iracionaliosios kaltės simptomas – atsakomybė už kito žmogaus jausmus, jų gyvenimą ir sveikatą.

 

Mes matome, kaip suaugę, nesugebėdami tvarkytis su savo gyvenimu ir asmenine atsakomybe už priimtus sprendimus, veiksmus ir poelgius, neatlaikydami įtampos ir kaltės spaudimo, stabilizuoja savo būseną savo vaikų sąskaita.

 

Iracionaliosios (neurotinės) kaltės jausmas vystosi vaikystėje. Tai – laikas, kai atsakomybę galima lengvai susipainioti. Vaikai dažnai išsiugdo įsitikinimą, kad tai jie yra problemų, kurių jie neįgalūs išpręsti, priežastis. Ir čia randasi atsakomybė už svetimus jausmus.

 

Toliau vaikas gali priimti sprendimą taisyti šitas klaidas, perdėtai save bausdamas arba priimti sprendimą niekada daugiau niekam nepakenkti. Taip jie tampa visada nuolaidūs, nuolankūs, patogūs ir parankūs. Tuo pačiu nerimastingi ir baugštūs, idant gyvena pastovioje baimėje, kad kas nors ant jų dėl ko nors supyks ir atstums.

 

Tarp šventojo ir nusidėjėlio – sąmoningas žmogus

Racionalusis kaltės jausmas – tai reakcija į realią žmogui padarytą žalą, iracionalioji kaltė – į išgalvotą.


Racionalioji kaltė – tai pagrįsta reakcija į žalą, tikrovėje padarytą kitiems, ji proporcionali tikrajam žalos dydžiui ir mažėja, kai žmogus nutraukia kaltę sukeliančius veiksmus ir ištaiso klaidas.

 

Iracionalioji kaltė – beribė. Individai, kenčiantys šį jausmą yra įsitikinę, kad beveik viskas, ką jie daro, yra neverta moralės požiūriu.

 

Žmonės, išgyvenantys saikingą kaltės jausmą, suvokia ne tik savo moralinius trūkumus, bet ir savo privalumus, savo stipriąsias puses. Jie supranta, kad nėra šventieji, bet nėra ir nusidėjeliai, o tik klystantys žmonės, kurie stengiasi būti są-iningi prieš save ir kitus.

 

Racionalioji kaltė turi matomas priežastis

 

Racionalioji kaltė leidžia su ja susitikti. Svarbu, kad kaltasis neperkėlinėtų atsakomybės kitiems ar likimui, - tai padeda apmalšinti skausmą, tačiau anksčiau ar vėliau, norint užbaigti atlyginimo procesą, atsakomybę už savo poelgius reikia prisiimti pačiam. Mes visada galime pasirinkti, svarbiausia, kad sąmoningai suvoktume šių pasirinkimų pasekmes ir mūsų pajėgumą prisiimti už juos atsakomybę.

Racionalioji kaltė sako: “Aš žinau, kad jums pakenkiau, ir nuoširdžiai apgailestauju. Leiskite man padaryti tai, kas yra mano jėgoms, kad tai ištaisyčiau. Prašau man atleisti”.

 

Gėdą išgyvenantis žmogus bijo būti paliktas. Įkalintieji kaltės  daugiau bijo ostrakizmo – to, kad juos atstums tie, kuriuos jie myli ir kurių jiems reikia. Galima sakyti, kad žmogus gėdoje laukia, kad kitas atsistos ir išeis iš kambario, o kaltėje – kad tai jį iššveis lauk.

 

Be kaltės kalti


Racionalioji kaltė – tai diskomforto jausmas, kurį sukelia realus nusižengimas ir kuri yra proporcinga pastarajam. Kitaip tariant, žmogus jaučia racionalią kaltę, nes jis realiai pamynė savo vertybes ir padarė žalos kitiems.


Iracionalioji kaltė – toks pat diskomforto jausmas, kuris apima, net jei individas nedarė klaidų ir niekam nepakenkė. Žmogus gali jausti iracionalią kaltę net nesugebėdamas identifikuoti to skausmo šaltinio; tuo tarpu racionaliosios kaltės kilmę visada galima sąmoningai įžvelgti.

 

Išvada: Neurotinio kaltės jausmo apgaubti žmonės dažnai jaučiasi palaužti ir slegiami nuosavo ydingumo. Tie gi, kurie nepakankamai įsisąmonina kaltes - laiko save ypatingais, labiau apdovanotais ir labiau nepriekaištingais, nei aplinkiniai. Abi šios būsenos aštriai kontrastuoja su racionaliosios kaltės pojūčiu, kuomet individai save laiko iš esmės gerais, tačiau suvokia, kad gali pasielgti nesėkimingai ar agresyviai. Tokių žmonių sėkmės ir nesėkmės neperžengia žmogiškumo ribų: jos laikinos, permaningos ir normalios.

 

Psichologė Natalija Košulko,
Gestaltclub.com

Iš rusų kalbos vertė Audra Sun.

 


 

Iracionali kaltė slegia ir neleidžia priimti savęs, kvėpuoti, gyventi. Nusimesk iracionalų kaltės jausmą savaitgalio intensyve "Meilė ir savęs priėmimas"

Kaltas, kad kvėpuoji, arba racionali ir neurotinė kaltė: kaip atskirti ir ką daryti?
Registracija į mokymus
NAUJA SAKUBONA.LTJau visai netrukus švęsime atsinaujinimą!
© SAKUBONA 2015 Įgyvendinta: Puslapiai.eu
NEMOKAMAELEKTRONINĖ KNYGA
„LŪŽIS.
Kiekybės virsmas kokybe."
NEMOKAMASVAIZDO ĮRAŠAS
Jurijus Micharevas.
Efektyvus gyvenimo valdymas