Apie musRENGINIAIKONSULTACIJOSKontaktai
Galaktinės meilės festivalis
Dvi dienos, per kurias įgaminsime Meilę sulaužyti matricą kurioje gyvename. Žmogus vertas gyventi laimėje ir darnoje su pasauliu ir savimi!

Alegorinės istorijos

Istorija apie gyvenimo kelią
Penki išminčiai pasiklydo miške.
Pirmasis tarė: „aš eisiu į dešinę – taip sako mano intuicija“.
Antrasis tarė: „aš eisiu į kairę – nes kairėje plaka širdis“.
Trečiasis tarė: „aš grįšiu atgal – mes iš ten atėjome, vadinasi taip tikrai išeisiu iš miško“.
Ketvirtasis tarė: „Aš eisiu pirmyn – reikia judėti į priekį, miškas kada nors pasibaigs ir atsivers kažkas naujo“.
Penktasis tarė: „Jūs visi neteisūs...


... Yra geriausias sprendimas. Palaukit manęs čia“.

 

Jis susirado aukščiausią medį ir užlipo į jį. Kol jis lipo, likusieji išsiskirstė savo keliais – kiekvienas į pasirinktą pusę. Iš aukštai jis išvydo, kuria kryptimi reikia eiti, kad greičiausiai išeitų iš miško. Jis net galėjo išvardinti, kokiu eiliškumu miško pakraščius pasieks likę išminčiai. Jis pakilo dar aukščiau ir nustatė trumpiausią kelią. Jis pakilo virš problemos ir išsprendė užduotį geriausiai! Jis žinojo, kad viską padarė teisingai. O kiti – ne. Jie buvo užsispyrę, jie jo nepaklausė. Tai JIS buvo tikruoju Išminčiumi!


Tačiau tai – dar ne viskas, nes jis... klydo.


Visi penki išminčiai pasielgė išmintingai ir teisingai.

 

Tas, kuris pasuko į dešinę, papuolė į pačią girios glūdumą. Jam teko badauti ir kautis su laukiniais žvėrimis. Tačiau jis išmoko išgyventi miško, tapo miško dalimi ir sugebėjo to išmokyti kitus.


Tas, kuris pasuko kairėn, sutiko plėšikus. Jie viską iš jo atėmė ir privertė plėšikauti drauge su jais. Tačiau po kurio laiko jis pamažu pažadino plėšikuose tai, ką jie buvo pamiršę – žmogiškumą ir atjautą. Kai kurių iš jų atgaila buvo tokia stipri, kad po jo mirties jie patys tapo išminčiais.


Tas, kuris pasirinko eiti atgal, išmindė taką miške, kuris netrukus tapo keliu, leidusiu saugiai eiti į mišką visiems, kurie nori juo pasimėgauti – be baimės pasiklysti.


Tas, kuris ėjo į priekį, tapo atradėju. Jis pabuvo vietose, kur žmogus nebuvo įkėlęs kojos ir dovanojo žmonėms puikių naujų galimybių, nepaprastų gydomųjų augalų ir nuostabių gyvūnų.


Tas, kuris lipo į medį, tapo trumpiausių kelių atradimo ekspertu. Į jį kreipėsi visi norintys kuo greičiau išspręsti savo problemas – net jei tai nesuteiks galimybės tobulėti.

 

Taip visi penki išminčiai įvykdė savo gyvenimo tikslus.

 

---

 

Ir tūkstančio žingsnių kelionė prasideda nuo pirmojo žingsnio. Paprastasis mokslas apie gyvenimą  - Džong Juan čigongas - tai įrankis, kuris žingsnis po žingsnio padeda eiti tavuoju keliu - nuo fizinės ir dvasinės sveikatos, charakterio pokyčių ir emocijų sutvarkimo prie išminties ir naujos gyvenimo kokybės. Prisijunk! Registracija į bazinius, I pakopos mokymus Vilniuje.

 

Istorija apie gyvenimo kelią
Registracija į mokymus
© SAKUBONA 2015 Įgyvendinta: Puslapiai.eu
NEMOKAMAELEKTRONINĖ KNYGA
„LŪŽIS.
Kiekybės virsmas kokybe."
NEMOKAMASVAIZDO ĮRAŠAS
Jurijus Micharevas.
Efektyvus gyvenimo valdymas