Kontaktai
MOTERIŠKUMO GALIA. ĮVADAS.
Kas yra Moteris? Kokia yra Moteris įvairiose gyvenimo situacijose? Kuo Moteris skiriasi nuo Vyro? Kokia yra jos funkcija ir prasmė, kada Moteris jausis visiškai laiminga? Koks yra Moters santykis su žemės energijomis ir stichijomis?

Alegorinės istorijos

Išminčiaus paklausė:
- Kodėl neturtingi žmonės nuoširdesni ir ne tokie godūs, kaip turtuoliai?
- Pasižiūrėk pro langą. Ką tu matai?
Vienas mokinys paklausė Budos:
- Jeigu man kas nors smogs, kaip turėčiau pasielgti?
Buda atsakė:
„Ramiai eikite savo keliu, te netrikdo jūsų išorinis šurmulys. Visada atminkite pasaulį, koks jis gali būti tyloje. Neišduodami savęs, išsaugokite kuo geresnius santykius su kiekvienu sutiktu žmogumi. Švelniai ir aiškiai dėstykite savo tiesą ir girdėkite, ką sako kiti - net tie, kurie nepasižymi ypatingu protu ar išsilavinimu; jie taip pat turi savas istorijas.
Gyveno kartą žmogus, nugyveno tai, kas jam buvo lemta, o tada – taip jau šis pasaulis surėdytas – ėmė ir numirė. O numiręs apžiūrėjo save ir labai nustebo. Kūnas gulėjo lovoje, o jam buvo likusi tik siela. Nuogutėlė ir kiaurai peršviečiama – viskas joje matėsi kaip ant delno.
Kartą dorybingasis kalifas Omaras vaikštinėdamas už savo rūmų sienų, sutiko žmonių grupę, kurie pareiškė esą glaudžiai bendradarbiauja ir broliaujasi.
- O kaip jūs elgiatės su vienas kito nuosavybe? Ar nepasitaiko, kad jūs išleidžiate vieno kurio nors pinigus, jam net nežinant? - paklausė kalifas.
Vienas išminčius sutikęs šykštų turtuolį jam tarė: „Tu net neįsivaizduoji, koks esi dosnus...
Kartą išmintingas senolis paporino anūkui tokią pasaką:
- Kiekviename iš mūsų gyvena du vilkai: juodasis ir baltasis. Juodasis – tai mūsų ydos: pavydas, godumas, melas, pavyduliavimas, ambicijos, egoizmas. Baltasis – tai mūsų dorybės: gerumas, atjauta, meilė, viltis, ištikimybė. Šiedu vilkai pastoviai kovoja tarpusavyje.
- O kuris iš tų dviejų vilkų galiausiai laimi? – paklausė anūkas.
Sako, Dievas nulipdė pirmąjį Žmogų iš molio. Ir likęs jam dar gabalėlis.
Paklausė Dievas žmogaus:
- Ką gi tau dar nulipdyti?
- Nulipdyk man laimę, – paprašė žmogus.
Kartą keturiolikmetis vienuolis Daosinis, kurio vienuolių suteiktas vardas reiškė “nuoširdus savo kelyje” atėjo pas Mokytoją patarimo.
- Mokytojau, suteik man malonę, patark būdų, kaip išsilaisvinti iš aistrų ir ydų pančių? – paprašė Daosinis.
© SAKUBONA 2015 Įgyvendinta: Puslapiai.eu
NEMOKAMAELEKTRONINĖ KNYGA
„LŪŽIS.
Kiekybės virsmas kokybe."
NEMOKAMASVAIZDO ĮRAŠAS
Jurijus Micharevas.
Efektyvus gyvenimo valdymas