Kontaktai
MOTERIŠKUMO GALIA. ĮVADAS.
Kas yra Moteris? Kokia yra Moteris įvairiose gyvenimo situacijose? Kuo Moteris skiriasi nuo Vyro? Kokia yra jos funkcija ir prasmė, kada Moteris jausis visiškai laiminga? Koks yra Moters santykis su žemės energijomis ir stichijomis?

Alegorinės istorijos

Sakmė apie vergovę
– Žiūrėkite, - tarė aukščiausiasis faraono žynys Kratijus aplink jį susibūrusiems žyniams, - apačioje grandinėmis sukaustytų vergų virtinės velka po akmenį. Juos saugo galybė karių. Kuo daugiau vergų, tuo geriau valstybei – bent mes visada taip manėme. Tačiau kuo daugiau vergų, tuo labiau tenka saugotis sukilimo, ir mes stipriname apsaugą. Kad vergai būtų pajėgūs dirbti sunkų fizinį darbą, turime juos gerai maitinti. Tačiau jie vis tiek tingūs ir linkę maištauti...


– Ar matote, kaip lėtai jie velkasi, o aptingusi apsauga jų neprižiūri ir neragina bizūnų kirčiais. Mums tai brangiai kainuoja. Nuo šiol bus kitaip. Apsauga taip pat mums vergaus. Padarysime taip. Tegu šiandien prieš saulėlydį šaukliai po šalį išnešioja faraono įsakymą, kuris bylos: „Sulig patekės saulė, visiems vergams bus dovanota laisvė. Už kiekvieną į miestą atgabentą akmenį laisvas žmogus gaus po vieną monetą, kurią galės iškeisti į maistą, drabužį, būstą, rūmus mieste ar patį miestą. Nuo šiol jūs – laisvi žmonės.“ …
„Tu demonas, Kratijau, - sunabždėjo žiniai. - Tikras demonas... Tavo kėslai pavergs daugelį tautų ir kartų...“
Kitos dienos rytą žyniai su faraonu vėl pakilo į virš miesto iškeltą aikštelę. Jų žvilgsniams atsivėrė neįtikėtinas vaizdas. Tūkstančiai žmonių, dar vakar buvusių vergais, lenktyniaudami tįsė tuos pačius akmenis, kaip ir vakar. Liedami prakaitą, daugelis nešė po kelis akmenis. Kiti, nešę po vieną, bėgo, sukeldami kelio dulkes. Kai kurie apsauginiai taip pat vilko po akmenį. Žmonės, laikantys save laisvais – juk jų nebekaustė grandinės – skubėjo gauti kuo daugiau įstabiųjų monetų, kad susikurtų laimingą gyvenimą.
Kratijus dar keletą mėnesių praleido savo aikštelėje, aiškiai mėgaudamasis tuo, ką regi apačioje.
Pokyčiai buvo kolosalūs. Dalis vergų apsijungė į nedideles grupeles, sumeistravo vežimus ir iki pat viršaus prikrovę juos akmenų, liedami devynis prakaitus stūmė šiuos vežimus. - Jie išras dar ne vieną naujovę, - patenkintas mąstė Kratijus. - Štai jau steigiamos ir vidinės pasaugos: vandens ir maisto nešiotojai... Jie turi neti gydytojus, kurie pripuola ir už tas pačias monetas gydo kelyje susižeidusius žmones... Netrukus išsirinks savo viršininkus, teisėjus. Tegu renka: juk jie laiko save laisvais, o esmė nuo to nepasikeitė: jie kaip ir anksčiau tąso akmenis...

 

Šaltinis:
http://pritchi.ru/

 

Kokiems įsitikinimams vergauji tu? Pamatyk save kitu kampu seminare "Veidrodžių karalystėje" arba užsirašyk individualiai koučingo sesijai. Pirma sesija - nemokama!

 

---

 

Patiko straipsnis? Pasakykite ačiū autoriams, pasidalinkite juo socialiniuose tinkluose!

Sakmė apie vergovę
Registracija į mokymus
© SAKUBONA 2015 Įgyvendinta: Puslapiai.eu
NEMOKAMAELEKTRONINĖ KNYGA
„LŪŽIS.
Kiekybės virsmas kokybe."
NEMOKAMASVAIZDO ĮRAŠAS
Jurijus Micharevas.
Efektyvus gyvenimo valdymas